Chính Sách Quyền Riêng Tư của Xác Thực
Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn Xác thực!
GIỚI THIỆU

Ứng dụng Xác thực bao gồm ứng dụng chạy trên nền App Mobile (iOS, Android) và trên nền Website qua các tên miền: https://xacthuc.vn/; https://xacthuc.com.vn/; https://mxt.vn/ (gọi chung là Xác Thực, Hệ thống Xác thực). Xác Thực được phát triển nhằm cung cấp cho người sử dụng các tiện ích truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác và các tiện ích giúp quản lý đữ liệu chuyển đổi số thông qua trình quét mã vạch QR Code.
Để các thông tin minh bạch, chính xác, giúp cho người tiêu dùng nhận biết và chọn lọc các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo thông tin nguồn gốc, xuất xứ chính xác, Xác thực Áp dụng Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn.

THU THẬP DỮ LIỆU
Dữ liệu người dùng
Các quyền cần cho phép khi dùng Ứng dụng
SỰ ĐỒNG Ý SỬ DỤNG
THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH